Lăcătuş-instalator tehnică sanitară

Ce înveți?
 • Montarea diferitor instalații de uz sanitar;
 • Montarea instalațiilor interioare cu apă rece şi caldă pentru uz menajer;
 • Lucrări de întreţinere şi reparare a sistemelor de alimentare cu apă;
 • Lucrări de întreţinere şi reparare a sistemelor de canalizare;
 • Lucrări de întreţinere şi reparare a sistemelor de încălzire.
Care sunt beneficiile tale?
 • Multe joburi în domeniu, ceea ce îți oferă posibilități multiple de angajare;
 • Ești capabil să îndeplinești sarcini de lucru cu verificarea și reglarea instalaţiilor, armăturilor;
 • Ești capabil să îndeplinești sarcini de lucru cu utilajele de alimentare cu apă;
 • Ești capabil să îndeplinești sarcini de lucru cu canalizare și de încălzire, montate;
 • Ești capabil să localizezi și să remediezi defecțiunile apărute la instalațiile montate cu canalizare și de încălzire;
 • Ești capabil să efectuezi operații de mentenanță și reparații curente, capitale ale sistemelor tehnico-sanitare;
 • Asiguri calitatea lucrărilor efectuate.
× Informaţii utile: Absolvirea Şcolii Profesionale, nr. 2, mun. Cahul, îţi garantează un certificat de calificare şi angajare în câmpul muncii.
Ce job poți avea?
 • Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de Lăcătuș instalator tehnică sanitară la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării sau să presteze servicii individuale în bază de patent;
 • Lăcătuș instalator sisteme de alimentare cu apă;
 • Lăcătuș instalator sisteme de canalizare ;
Posibili angajatori
 • ÎM ,,APĂ - Canal ”
 • SRL ,,LINIA H2O”
 • SA ,,TERMOSTAL”
Această meserie permite efectuarea lucrărilor de montare a instalațiilor interioare de apă rece şi caldă pentru uz menajer, instalațiilor pentru stingerea incendiilor, sistemelor de canalizare, obiectelor și accesoriilor tehnico-sanitare, sistemelor clasice de încălzire, aparatelor de măsură și control. Totodată, permite verificarea și reglarea instalaţiilor, armăturilor, utilajelor de alimentare cu apă, canalizare și de încălzire. Localizarea și remedierea defecțiunilor apărute la instalațiile montate, efectuarea operațiilor de întreținere și reparaţie ale întregului sistem tehnico-sanitar. Învățământul dual permite elevilor ca 70% din instruire s-o desfăşoare la întreprindere. Activitatea profesională a muncitorul calificat în lucrări de montare, întreţinere şi reparare a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi de încălzire se desfăşoară în echipă şi independent atât în interiorul clădirilor cât şi în exteriorul acestora.