Mecanic auto

Ce înveți?
 • Construcția/ întreţinerea/ repararea automobilului;
 • Diagnosticarea corectă a deranjamentelor în instalaţiile şi sistemele automobilelor;
 • Efectuează lucrări de întreținere și reparație la mecanismele motorului;
 • Asigură etanșarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil;
 • Execută lucrări de întreținere și reparație la punți și suspensii.
Care sunt beneficiile tale?
 • Poţi îndeplini sarcini de întreținere/ reparare/ reglare a organelor tuturor tipurilor de automobile;
 • Poţi realiza operaţii de demontare – montare și reparare a roților automobilelor;
 • Poţi obţine permis de conducere , categoria ,,B”;
 • Poţi diagnostica corect deranjamentele în instalaţiile şi sistemele automobilelor.
× Informaţii utile: Absolvirea Şcolii Profesionale, nr. 2, mun. Cahul, îţi garantează un certificat de calificare şi angajare în câmpul muncii.
Ce job poți avea?
 • Mecanic auto la întreținerea tehnică a automobilului;
 • Mecanic auto la lucrări de reparare a automobilului;
 • Mecanic auto la lucrări de dezasamblare, reparare montare a roților automobilului;
 • Conducător la autoturisme.
Posibili angajatori
 • SRL ,,CVAMADES”
 • SRL ,,AUTOSTART ”
 • SRL ,,TOTAL AUTO”
 • SRL ,,LADIA”
 • SRL ,,PANTEL-SERVICE”
 • SRL ,,DANCON-GRUP”
Este o meserie foarte actuală pentru întreţinerea şi exploatarea automobilelor. Anume auto-lăcătuşul efectuează operaţii de montare – demontare, asamblare – dezasamblare, reglare, ajustare, întreţinere şi reparare a autovehiculelor. De aceea mecanicul trebuie să cunoască şi să poată folosi utilajul special pentru a diagnostica corect deranjamentele în instalaţiile şi sistemele automobilelor, ca starea tehnică să corespundă tuturor cerinţelor de securitate. Reieşind din faptul că industria de automobile se dezvoltă foarte rapid mecanicul trebuie să cunoască construcţia și exploatarea tuturor tipurilor şi modelelor de automobile. Mecanicul auto realizează o serie de activităţi de întretinere a maşinilor din dotare, precum evaluarea functională, calitativă şi cantitativă, starea parţilor mecanice ale automobilelor; executarea operatiilor de reglare, ajustare, instalare, întretinere şi reparare la sistemele, mecanismele şi instalaţiile automobilelor, conducerea şi exploatarea autovehiculelor. Testează motoarele şi celelalte subansamble care funcţionează având la baza principii mecanice în vederea depistării defecţiunilor, înlocuieste piesele defecte, asigurând standardele prevăzute în cartea tehnica a autovehiculului. Execută reglaje la subansamblele motorului (carburatoare, pompe de injectie, sistemul de directie, frânare, suspensie etc.).