În preajma sărbătorilor de iarnă baza materială a instituției s-a îmbogățit cu un autocamion care va asigura dezvoltare...
Astăzi, 11.11.2020, în instituție s-a desfășurat Ora publică la Instruirea practică / Lăcătușerie, grupa 15, anul I, pro...
La data de 10.11.2020 în instituție s-a desfășurat ora publică la IMT - Montarea, întreținerea și repararea sistemelor i...
Astăzi, 06 noiembrie în instituție s-a desfășurat Ședința cu părinții cu genericul: "Educația - o prioritate a profeso...
În perioada 02-06 noiembrie în instituție s-a desfășurat Săptămâna Limbii și literaturii române. În această perioadă s-...
Oră publică la Instruirea practică la meseria Placator cu plăci, anul II, grupa 26, maistru instructor Niță Eugen. Ora a...
La data de 29 octombrie în instituție s-a desfășurat ora publică la disciplina tehnică "Construcția automobilului", prof...
La data de 28 octombrie în instituție s-a desfășurat ora publică la instruire practică la meseria Electromontor la repar...
În perioada 26-30 octombrie în instituție s-a desfășurat ora Săptămâna Matematicii și a Informaticii. În această perioa...
În luna septembrie cadrele didactice din instituție au beneficiat de cursuri de formare în domeniul TIC. Cursurile s-au...